Qigong

Qigong är en flera tusen år gammal träningsmetod från Kina som hjälper kroppen att läka sig själv. Den är en del av den Traditionella Kinesiska Medicinen (TCM)

Vad är Qigong?

Qi betyder energi och gong betyder arbete. När man tränar qigong så skulle man kunna säga att man arbetar med sina energier. Qigongen utförs stående med olika långsamma rörelser för att främja energiflödet i kroppen, ibland med inslag av andningsövningar.

Qigong bygger på teorierna om yin och yang, de fem elementen och meridiansystemet. Akupunktur, örtmedicin och massage är metoder för att med yttre medel balansera energin i kroppen. Qigong är ett sätt att aktivera sina egna inre krafter för att förebygga och behandla sjukdomar och stärka den kroppsliga och själsliga balansen i största allmänhet.

När kroppen är i balans såväl invärtes som i förhållande till den yttre miljön har den en stark qi (energi) som skyddar den mot sjukdomsframkallande faktorer.

Tre sätt anges för att uppnå en god hälsa, nämligen träning av:

- Andningen, att andas livskraftig och stark energi (qi)
- Själen, att upprätthålla ett lugnt mentalt tillstånd,
- Kroppen, att hålla kroppens organ i harmoni.
Qigong

Yinyoga

Yinyoga är precis som annan yoga – men också dess motsats. Yinyogan undviker ”perfektionen” i en slut-position.
Läs mer
Qigong

Qiyoga

Qiyoga är en mix med qigong och yinyoga under samma pass.
Läs mer

Är du nybörjare?

Kontakta oss så berättar vi mer
Kontakta oss